"An dem Tag, an dem ich beschloss, dass mein Leben magisch war, war plötzlich überall Magie um mich herum."

Marabeth Quin
parallax background
19. Dezember 2016
Island Herbst 2016 – Day 2 – Hornhestar-Herde
16. Dezember 2016
Lisa & Náti
14. Dezember 2016
Island Herbst 2016 – Day 6 – Hestasport
12. Dezember 2016
Island Herbst 2016 – Day 6 – Lisa & Hljomur
10. Dezember 2016
Reitunterricht
9. Dezember 2016
Fotoworkshop in Sighartstein
6. Dezember 2016
Wenn eine Kuh siegt…
4. Dezember 2016
Island Herbst 2016 – Day 4 – Stóri-Bakki2
3. Dezember 2016
Island Herbst 2016 – Day 4 – Stóri-Bakki1
3. Dezember 2016
Siegerbild
1. Dezember 2016
Sabrina & List
30. November 2016
ISLAND HERBST 2016 – DAY 8 – María & Hlynur
27. November 2016
Trachtenverein D´HOLZHAUSER
26. November 2016
Island Herbst 2016 – Day 6 – Jasmina & Hljomur
25. November 2016
Island Herbst 2016 – Day 3 – Alex für Tölta Deluxe
24. November 2016
Island Herbst 2016 – Day 2 – Jasmina für Tölta Deluxe
24. November 2016
Simba & Phönix
22. November 2016
Alexandra & Kitty